Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Jolene (2008) watch online
Sinners and Saints (2010) online
Into the Abyss (2011) online

Cele świetlicy

       

 

Informacje ogólne o pracy świetlicy

·Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.45 do 17.30.

·Opieką w świetlicy objęte są dzieci klas „0” – III, których rodzice pracują zawodowo oraz dzieci starsze oczekujące na zajęcia dodatkowe po zakończonych lekcjach.

Przyjęcia  uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia. Przyjmowani są wyłącznie uczniowie, których obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują, dlatego do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców. 

 


 

Cele pracy świetlicy

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi  jak i po nich.

Do zadań świetlicy w szczególności należy:

üorganizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej

w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka

üorganizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;

üorganizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

üprzyzwyczajanie do samodzielnego myślenia, rozwijanie inwencji twórczej;

üstworzenie warunków do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz wdrażanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

üupowszechnienie zasad kultury zdrowotnej kształtowanie nawyków higienicznych oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

ürozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;

üwspółdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

 

 

 

 

 


 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com